Barn och föräldrar gillar Tabita

Svar på frågor som vår projektansvariga, Marianne Nilsson skickat ut till Barndaghemmets ansvariga personal i Reghin som understöds av HTL Verksamhetsansvarig Dorin Todea, skriver: Samtal med tre familjer.– Jag hade en uppsättning på sex frågor som jag ställde till varje familj och dessa är:1. Hur länge har barnen kommit till Tabita House?2. Vad gör att […]