Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen Styrelsen har bestått av: Ordförande Jan Gustafson V. Ordförande Bengt Albertson Kassör Bo Johansson Sekreterare (ambulerande) Ledamöter Åke Nilsson, Barbro Johansson Marianne Nilsson Styrelsen har 2018 haft fem protokollförda telefonsammanträden samt årsmöte. Övriga förtroendeposter Valberedningen har bestått av styrelsen. Revisorer Revisionsbyrån GA revision. Under året Hjälp Till Liv har under 2018 arbetat med bl.a. […]