Rumänien

Hjälp Till Livs första hjälpsändning gick till Rumänien år 1990. När vi delade ut hjälpen till behövande och såg deras misär och fattigdom, styrktes vår längtan att göra något för de här människorna.

Under den här första resan växte vår vision fram om att skapa ett dagcenter för barn. Vi skapade också ett fadderprogram som ett sätt att hjälpa barnfamiljer och äldre som lider nöd.

Inlägg om Rumänien