Fattigdom är ett fängelse.
Hjälp oss att befria de fångna!

Rädda ett barn – bli fadder