Slutet av skolåret – Barnens Hus, Rumänien

Med Guds hjälp och ert stöd avslutades idag ett skolår på Tabita.
UnderI detta läsår lärde vi många bra saker tillsammans med barnen och varje dag kändes mycket bra som vi tillbringat tillsammans.

Under ett skolår inryms det även misslyckanden, men vi har klara av dem alla.

Vi vill tacka er för att ni varit med oss ​​och att ni har gjort det möjligt att komma till ett bra avslut och summering av läsåret.
Barnen väntar otåligt på sommarlovet, men många av barnen säger att de längtar också redan nu på höststarten igen!
.
Vi önskar er Guds välsignelse och att ni känner er styrkta och belönade för den omsorg som ni har för oss och för många andra.

Barnen tillsammans med alla vuxna på Tabita sänder er denna hälsningr och ett stort tack till alla!

Med kärlek!
Galatan Dumitru

Lägesrapport från Ukraina

Vännerna hus är ett familjehem, ett projekt som bedrivs I Piski strax utanför Kiev i Ukraina. Det händer mycket i projekte och det goda arbetet bland utsatta familjer i området växer. Hjälp Till Liv är med och understödjer detta arbete! I dagsläget hjälper vi 40 barn i 6 olika familjer som är i akut behov av det allra nödvändigaste.

Barnhemsverksamheten i Vännernas Hus som i höstas blev ett familjehem, och i och med detta understöds av staten, är nu helt självgående. I och med Ukrainas avtal med FN.s barnkommission , om att barnen främst ska få hjälp i hemmet, alternativt fosterhem och familjehem, har vi nu ännu större möjlighet att hjälpa fler barn och deras familjer i byarna.

Tidigare var lösningen i Ukraina att ta barnen från de familjer som hade problem och placera dem på instutioner. Nu får vi vara en del i utvecklingen som innebär att man ska jobba förebyggande med att hjälpa familjerna så att barnen kan bo kvar hemma.
Denna hjälp kan innebära hjälp med renovering, vattenförsörjning, en ko som kan ge familjen mjölk och mycket annat…

/ Jennifer och Carlos, Vännernas Hus

Sydafrika-projekt jubilerar!

2012 fyller Sydafrika-projektet 20!

Varje månad använder vi temat ”trofasthet ” som åminnelse av viktiga aspekter i vårt arbete. Det inkluderar speciella aktiviteter med barnen på Give a Child a Family/Place of Restoration, vår personal, gåvogivare och lokala företag.

Ett årsprogram har satts ihop med hjälp av personalens förslag på tilldragelser varje månad. Huvudfirandet går av stapeln den 31 augusti och den 1 september.
April är månaden då vi tänker tillbaka med tacksamhet. Vi uppskattar djupt varenda person som på något sätt varit med på resan – barn, fosterfamiljer, gåvogivare, volontärer, kollegor och våra styrelsemedlemmar.

Vi samlar på berättelser och anekdoter och skulle älska att höra från dig som har någon sorts erfarenhet från arbetet med ”Give a child a family.”!
Var så god, ge oss inlägg, även om det bara är ett kort stycke om ett minnen av Give a Child a Family/Place of Restoration.

Sänd ditt bidrag med e-postadressen kontakt@hjalptillliv.se. Vi ser till att ditt bidrag kommer till jubileumsansvariga i Sydafrika.

Vi tackar er för ert fortsatta stöd. Gud välsigne er!
GCF-Teamet och HTL-styrelsen

Mammas dag och första Snödroppen

Hej alla vänner…

Efter en mycket kall och snörik vinter, har den efterlängtade våren kommer. Mars är den första månaden av våren.
1 mars firar vi ”Martisor” som är ett traditionellt rumänskt firande av våren, glädje och det godas seger över det onda. ”Martisor” finns symboliserat som ett litet föremål, bundna med ett rött och vitt band.
Den första blomman som kommer upp efter snösmältningen är Snödroppen, den renaste blomman och de kommer även i de krukor vi har på Tabitha, men de har tillverkats av barnen från Tabitha.
Den 8 mars firades mors / kvinnans dag. Den dagen är det brukligt att ge mödrar en gåva, tillsammans med barnen på Tabitha gjorde vi kort till mammor. Det finns barn som inte har råd att köpa sina mödrar en speciell gåva, men de är mycket glada över det kort som vi kunde ge dem. De var gjorda med mycket kärlek till sina mammor.
Må Gud välsigna alla mammor runt om i världen.
Tack för att ni stödjer oss varje dag. Gud välsigne er!
Personal och barn på Tabitha…

Att välja bort

Bakom varje dröm ligger hårt arbete, och kanske är det mest krävande
arbetet att välja bort. För att vinna ett liv måste man vara beredd att
förlora andra tänkbara liv.
I en värld som vår där vi har tillgång till så många sorters liv,
växer frestelsen att greppa flera sorters liv på en gång, att vara alla
de människor man tycker att det skulle vara spännande att vara:
– lagom social, en sådan där som det är lagom trevligt att dela en kväll med,
– samtidigt som man vill vara den som håller sig framme i yrkeslivet.
– Dessutom den närvarande föräldern,
– den trogna och stöttande och ibland lite överraskande livskamraten
– och en sådan som ställer upp i olika sammanhang och inte bara tänker på sig själv.
– Sedan vill man ju vara lite andlig också, en sådan som åker på reträtter och läser fördjupande
tidsskrifter.
– Som om detta inte vore nog vill man gärna vara lite udda också, samla på något riktigt apart, så att omgivningen med höjda ögonbryn utbrister: ’sysslar du med sådant?’
– Och helt borta vill man ju inte vara vid fikabordet på jobbet eller i musik och film och litteratur.
– Och den vältränade som håller kroppen i trim.
– Och trädgårdskillen med frid under fingrarna och jord i själen eller om det är tvärtom.
Inget av det är dåligt. Men det är mångfalden som tar livet av oss.
/ Bengt Albertson

Bön:
Helige Ande, tack för den frid som världen inte kan ge,
som ger mig ro och kraft att välja bort allt som jag borde välja bort och istället välja livet i Dig.
Jesu frid, som övergår allt förstånd.
Amen.

Frosthälsningar från Ukraina

Ni undrar nog om vi frusit inne här, eftersom inget har hänt på ett tag på bloggen.

Ingalunda, vi finns kvar barnen mår bra den nya familjen har mer och mer smält in i sin roll tillsammans med barnen.

Vi har inte lämnat barnen eller de oss. Familjen har bara blivit större och det är bara till fördel för alla parter.

Jo det har varit kallt här, svinkallt som man säger hemma. (Vad kommer det uttrycket ifrån?. Gris, julskinka vinter, någon som vet?)

Tyvärr har många dött i kylan, uteliggare, människor som inte haft fungerande värme.Husen här är mycket dåligt isolerade.

Betongväggarna blir som kylklampar. I Vännernas Hus har värmen fungerat, men vi har fått lagt till många el element för att klara kylan.

Vår kommande elräkning kommer att bli mycket över det normala, ca 7.800 kr ( Normalt ca 4.700 kr) Vi tar gärna emot bidrag till att klara räkningen.

Place of Restoration

Det var mycket spänning i luften på Place of Restoration då vår älskade Mandela firade sin 93-årsdag den 18 juli 2011. En lite pojke frågade ”Kommer Mandela och hälsar på oss?” Vi fick förklara att det inte var möjligt för honom att komma, men djupt i vara hjärtan önskade vi att han kunde närvara.

För många år sedan önskade Nelson Mandela att människor istället för att sända presenter till honom på hans födelsedag skulle göra något bra i samhället under minst 67 minuter. Vi vill inte bara vara på samhällets mottagarsida det här året, utan ville även visa vår uppskattning. Vi beslutade att firandet skulle ta inte bara en dag utan två, varandes 67 minuter var.

Måndagen den 18 juli hade vi äran att få besök av hälsovårdsdepartementet, som kom speciellt för barnen och personalen. Nya relationer skapades och 67 givande minuter spenderades tillsammans. De erbjöd sig att fortsätta att hjälpa och stödja oss med barnens hälsovård. Detta kommer att ha en bestående effekt på det fortsatta samarbetet att försäkra att ”barnets bästa” alltid kommer vara upprätthållet, i synnerhet då barnen är Mandela’s hjärtesak.

Under onsdagen den 20 juli var det vår tur att visa vår uppskattning till de äldre invånarna i vårt samhälle. Barn och personal underhöll de ärade pensionärerna med sång och födelsedagstårta, speciellt bakad för Mandela. De var rörda till tårar av våra vackra barn och personalens engergifyllda och brinnande sång. Vi hedrade våra speciella gäster för deras vishet och erfarenhet och hur det har getts vidare från generation till generation.

Vi har lämnats kvar med Nelson Mandelas visa ord: ”Det verkar alltid omöjligt, fram till att det är gjort”.

Det är ett mäktigt budskap för Place of Restorations sårbara barn, personal och ledning. Det har gett oss ny energi till att uppfylla vår mission att finna stabila familjer för barn utan förädraomsorg i vårt område.

Hälsning från Barnens Hus i Rumänien

För några dagar sedan startade verksamheten, efter eett uppehåll på tre veckor. Barnen återvände glada efter helgen.
Innan helgen firade vi julen, barnen var mycket otålig och väntar denna händelse, men de var mer intresserade av klapparna under granen. Som alltid, de är väldigt otålig vad gäller de presenter, majoriteten av barnen har ingen anledning att vara glad för en present från sina föräldrar, de är för fattiga.
Tillsammans med barnen har förbereddet några dikter och några sånger som hör julen till. Som ett tack för allt ni gör för oss.
Under ledigheten besökte jag några av barnen. De är i avsaknad av en massa saker och jag talade med deras föräldrar och de är mycket nöjda eftersom det finns ett ställe som Tabita.

Tack för stödet ni givit oss tills nu och vi hoppas att ni kommer att fortsätta även framledes.
Med kärlek, Galatan Dumitru, Anca, Iuliana & barnen

Samarbete

Det har väl sagt att mannen som håller i stegen längst ner är ungefär lika viktig som mannen i toppen. Alla vill vara mannen på toppen, men han kan inte vara där särskilt länge utan hjälpen från mannen längst ner. Om han är klok, kommer mannen på toppen att inse vikten av mannens hjälp längst ner. Om inte, kommer han upptäcka det när stegen glider iväg!

Vi ser fram emot ett gott samarbete under 2012 också.

Varma hälsningar
Styrelsen, genom Bengt Albertson

Stabila familjer istället för långsiktig barnhemsvård

Det officiella öppnandet av Give a Child a Family (Place of Restoration-stiftelsen) Fosterhemsomsorg- och utbildningskontor den 21 september 2011 är en viktig utveckling i Ugu-distriktet. Organisationen Give a Child a Family har utvecklat en omfattande och helhetsbetonad modell för föräldralösa och utsatta barn. Det innefattar Place of Restorations barn- och ungdomscenter med temporärt skyddsboende för barn samt Fosterhemsomsorg- och utbildningskontoret som fokuserar på barns vård i stabila familjer istället för långsiktig barnhemsvård.

Öppnandet var besökt av ämbetsmän och intressenter som på olika sätt är involverade i arbetet kring barns säkerhet. Deltagare var bland annat Hibiscus Coast kommuns borgmästare Mrs N.C. Mqwebu, Mrs N. Madikizela och hennes team från Samhällssäkerhets- och förbindelse departementet, lokala socialtjänstkontor, Sociala utvecklings departementets regionalkontor, lokala traditionella ledare, nätverkspartners och vänner till Give a Child a Family samt internationella gäster från Sverige och Mocambique.

Vi tackar er för ert fortsatta stöd. Gud välsigne er!

På Julafton dör 25 000 barn av kronisk undernäring

Omkring 1,4 miljarder människor lever i extrem fattigdom, det vill säga på mindre än än en tia om dagen. 2005 var fortfarande var fjärde människa extremt fattig till skillnad från 1990 då nästan varannan människa (42 procent) levde på mindre än en tia om dagen. Det är en väldigt positiv utveckling på global nivå. Men framgången är mycket ojämnt fördelad.

Det är framför allt den positiva utvecklingen i de folkrika länderna Kina och Indien som har lyft många människor ur fattigdom. Fattigdomen har minskat i alla regioner, men väldigt lite. I Latinamerika och arabländerna har andelen fattiga varit mer eller mindre konstant sedan 1990. I Afrika söder om Sahara är över 50 procent av befolkningen fortfarande extremt fattig. I Östeuropa och de tidigare Sovjetstaterna i Centralasien har andelen fattiga till och med ökat i perioder men nu gått ner lite igen. FN´s mål om halverad fattigdom kommer att bli svårt att nå; trots framstegen på global nivå… om inte fattigdomen börjar minska i större omfattning i alla regioner. Vi måste alltså göra mer för de fattigaste!

Andelen människor som lider av kronisk undernäring, det vill säga inte har tillräckligt med mat för sitt dagliga behov, minskade i utvecklingsländerna fram till 2006. På global nivå sjönk andelen kroniskt hungriga från 20 procent 1990-1992 till 16 procent 2004-2006. Alla regioner utom Oceanien har lyckades minska hungersnöden även om den fortfarande var mycket hög i Afrika söder om Sahara och i Sydasien.

Under 2008 bröts dock den positiva trenden, framför allt på grund av höga matpriser. 2009 lever över en miljard människor i hunger eller kronisk undernäring – fler än någonsin tidigare enligt FN:s livsmedelsprogram FAO.

Söder om Sahara lider en tredjedel av befolkningen av kronisk hunger, och i Indien finns fler fattiga och hungrande människor än i hela Afrika tillsammans. Och varje dag dör 25 000 barn runt om i världen av kronisk undernäring. Framstegen är alltså inte tillräckliga för att nå målet om halverad hunger till 2015.
// BrA

Källor: UN Millennium Project 2005, Världsbanken 2008, The Millennium Development Goals Report 2009

Gud med oss!

Matt 1:22-23 står det:

Allt detta skedde, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss.

Nya Testamentet ser Jesu födelse som en underbar yttring av Guds kärlek till människorna. Gud, Fadern sänder sin Son till världen för att leva som människa.

Jesus får också namnet Immanuel, ”Gud med oss”. Gud kom till världen som människa, han kom för att leva ibland oss, dela vår glädje och sorg och slutligen lida och dö.

Den här bilden av Gud som delaktig i våra villkor, är vågar jag säga helt unik.

Hebreerbrevets författare säger att eftersom Jesus blev till människa kan han förstå oss helt och fullt. Jesus vet vad det innebär att vara människa. Han bodde i en by och deltog i dess liv, han byggde upp vänskapsförhållanden, utförde kroppsarbete, visste vad skratt och gråt innebar. Vidare menar Hebreerbrevets författare att Jesus själv på ett djupare plan är en uppenbarelse av Gud: han talar om för oss någonting om hurdan Gud är.

Därför att Jesus var människa kan vi uppfatta Gud i mänskliga termer, sådana som vi förstår. Jesus ger oss den bästa bild av Gud vi kan få. Den visar att Gud älskar oss och att han är beredd att bekräfta sin kärlek i handling. Under hela sitt liv intresserade sig Jesus inte så mycket för de stora och mäktiga som för de utsatta och sargade människorna.

Det var på sin plats att han föddes i en enkel omgivning, att hans familj var typisk för de människor för vilkens skull han kommit, det vill säga vanliga människor med ett alldagligt liv.

Det är alltså detta som är julens stora budskap att Gud blev till människa, vilket talar om en gränslös kärlek. Guds synliga närvaro i Jesus och frälsningens underbara möjlighet för oss alla. Det är juletid på jorden. Halleluja!

Jag önskar Dig en riktig God Jul och ett välsignelserikt 2011

Jan Gustafson

Det inre påverkar det yttre

För läsning och meditation:
1 Kor 6:12-20

Det känns angeläget att vi fokusera på denna viktiga tanke, att våra attityder spelar en viktig och avgörande roll för vår fysiska hälsa.
En läkare har sagt, att han för de av hans patienter som behöver få sina attityder förändrats, försöker hjälpa dem med positivt tänkande. Han säger: ”Vi behöver komma tillbaka till detta ämne oftare – Det har stor betydelse i min medicinska praxis.”

En artikel i British Medical Journal, konstaterar ”det finns inte en enda vävnad eller ett organ i kroppen som inte påverkas, av sinnesstämning och ande”. Det är alltså en vetenskaplig tidskrift, som skriver detta.

Människan är en enhet, som består av ande, själ och kropp. Man kan inte vara sjuk i en del, utan att påverka andra delar. De attityder vi har i våra tankar stannar inte bara som attityder – de övergår i bestämda fysiska effekter. Gud har så utformat våra varelser att rätt inställning ger rätt effekter i våra kroppar. Till och med svensk sjukvård, börjar inse detta förhållande och vikten av att vårda hela människan.

Antag att någon producerade fel effekter – till följd av destruktiva attityder. Då blir kroppen och moralen främmande inför varandra. En framstående kirurg sade: ”Jag har upptäckt Guds rike i slutet av min skalpell, i vävnaderna. Det moraliskt rätta är alltid det rätta fysiskt.” Guds lag, är för vår hälsa och är skriven av samma Gud i ett och samma syfte – friskt och lyckligt liv.

Himmelske Fader, Du har gjort oss så att vi antingen skadas eller befrias i frågan om hälsa. Hjälp mig att få din syn i allt jag säger och i allt jag gör. För ditt eget kära namns skull. Amen.

– Bengt Albertson –

Hiv och aidshotet i Ryssland

Aidsepidemin har under 25-35 år utvecklats till ett av de största hoten mot mänskligheten i vår tid.

I det forna Sovjetunionen har det uner en lång rad år varit den snabbaste ökningstakten av hivsmittade i världen. Av de smittade i Östeuropa är 80 procent unga, jämfört med 30 procent i Västeuropa.

I Ryssland är omkring 860.000 personer smittade, enligt en försiktig uppskattning från FN. Det finns beräkningar som pekar på upp till 1,5 miljon. Det innebär att över 1% av vuxenbefolkningen är smittad. Om en epidemi går över en procent är den väldigt svår att stoppa. 50.000 av de smittade bedöms ha så långt gången infektion att de är i trängande behov av livräddande behandling, men bara 7.500 personer får bromsmediciner. Det beror bland annat på bristande effektivitet och att många är svåra att nå på grund av missbruk och sociala problem. Om man inte påbörjar en omfattande behandling med bromsmediciner beräknas en miljon ryssar dö i aids år 2015.

Pengar för behandling finns numera tack vare stödet från Globala fonden och Världsbanken.

Ryssland har Europas största hivepidemi med omkring en miljon smittade. Sankt
Petersburg är ett av dess centrum, och bland stadens minst tio tusen, kanske tjugo tusen (enligt Humanitarian Action) gatubarn sprids viruset snabbt. När hjälporganisationen Doctors of the World, för ett antal år sedan, testade ett mindre antal av dem var nästan var tredje infekterad med hiv.

Förklaringen är historisk. Sovjetunionens fall år 1991 öppnade gränserna för narkotikasmugglare. Välorganiserade knarkmaffior spred effektivt heroin från Afghanistan över hela det forna sovjetiska väldet ända fram till Östersjön. Samhället var i upplösning, och arbetslösheten ökade kraftigt, liksom alkoholmissbruket.

– I hemmen växte en generation upp utan framtidshopp. Det blev mode bland unga pojkar att injicera heroin, säger svenske professorn Lars Olof Kallings, som var FN:s generalsekreterare Kofi Annans särskilda sändebud för aids i Östeuropa.

Hjälp Till Liv finns för att barn och ungdomar ska få en framtid och ett hopp. Vi introducerar ett nytt mode i deras unga liv. Ett hopp som inte slutar förrän i Himmelen!

Rumänien Barnens Hus – firar ”Barnens dag”

Som brukligt är, den 1 juni, firade vi Barnens dag här på Tabita.

Barnen hade en fin dag, bra för alla andra också, med: roliga spel, många ballonger,

2,5 meter pizza!

…god saft, härlig glass tårta och dagen avslutades med ett nät, som innehöll många gåvor från Tabitas understödjare.
(Säkerhetsvästar från Sverige, en låda med tandborstar och tandkräm från Spanien och choklad från Rumänien).

Som information kan nämnas att många av barnen nu för första gången har ätit en pizza.

Säkerhetsvästar från svenska givare.


Ett stort Tack, på uppdrag från barnen, Simona Puscas.

SYDAFRIKA – “Det är saligare att ge än att få” Apg 20:35

Här kommer en liten redogörelse för en mycket speciell händelse i några barns liv. Berättat av en svensk volentär som arbetade med ”Give a child a family” över jul 2009:

Deras ansikten berättade allt - en oförglömlig dag!

Våra internationella volontärer hade följande upplevelse under juldagen, den 25 december 2009.

Omkring sex veckor innan jul föddes ide’n av volontärerna att fråga sina hemförsamlingar i Sverige om pengar för att göra det möjligt att köpa presenter till barnen i Nositha. Nositha är en by på landet endast fyra kilometer från Place of Restoration. Det är ett fattigt område, där GCF (Give a Child a Family) har varit involverad i ett bestående matodlingsprogram och i en grundskola. Det var spännande att se hur mycket pengar som anlände. Efter lite efterforskning angående antal barn under 12 års ålder i byn, så beslutades det att 500 paket skulle packas. Plastpåsar fylldes med en barnbok med ett kristet budskap, en påse chips, juice, en klubba och annat godis. De barn som var under sex år fick även en liten hink med tillhörande spade. De äldre barnen fick kritor, ritblock och såpbubblor. Det var mycket spänning i luften då allt förbereddes och gåvorna packeterades!

På juldagen bar det av med fullpackade bilar. En kollega, som bor i Nositha, hade arrangerat så att byns samlingslokal kunde användas. 50 barn var redan på plats och mer barn anlände då de hörde sång och hög musik eka utöver kullarna. Julbudskapet delades, det sjöngs och en dansgrupp bestående av unga killar från Nositha uppträdde. Efter detta köade barnen, uppdelade efter ålder för att få sin presenter. Vilken glädje det var att se så många glada barn på en och samma gång. En sann julglädje! Det enda som sågs kring vägarna när det var dags att fara hemåt, var påsar med färgglada prickar på och barn, en del blåsandes bubblor och andra ätandes godis. Deras ansikten berättade allt – en oförglömlig dag!

På Nositha samhälles vägnar vill vi tacka ALLA som var med att göra juldagen till en oförglömlig dag för byns barn!

Lettland – matudelning. Situationen är mycket svår!

Kära vänner,

Stort tack till er och alla som hjälpte oss att få mat. Vi har en mycket svåra situation i landet, och vi uppskattar verkligen er hjälp! För tillfället har vi ca 30% arbetslöshet.

Många saknar hopp, överhuvudtaget.

Vi har nu införskaffat matolja, 80 liter; mjöl/gryn, 60 kilo; färdig nudelsoppa, 800 portioner plus lite mer kringvaror som måste till.

Vi delade det till de behövande, söndagen den 7 mars till skolbarn i Nurmizi och till familjer med många barn från Sigulda, Ramona och Krimulda. Alla dessa familjerna uppskattar verkligen hjälpen och sänder Hjälp Till Livs gåvogivare många, många tack för mat och annan hjälp.

Ett stort tack och Gud välsigne er alla!
Hälsningar Agris
(Pastor och medarbetare från Sigulda, Lettland)

Bilder från Barnens Hus feb 2010

Vi fick dessa alldeles nyligen från Simona Puscas. Hon skriver här ett kort meddelande:

Hello everyone,
We send to you some pictures from TABITA,with childrens from here had diferent activitys.
They are enjoy of everything you are doing for them and we thank you again for this.
The childrens are well,happy ,you all of you are welcome any time you want to be here with them.
Greetings with love ,from all of us,from TABITA.
tryck på bild för att se den i större format…

Konserten i Ljusdal gav 52 000 kronor till Sydafrika!

Lördagen den trettionde januari, klockan arton prick,  var en typisk svensk vinterdag – ute var det ”jättekallt” och ”jättemörkt”! Inte alls i likhet med aftonens arrangemang.

Slottegymnasiets aula med angränsande foajé och cafédel, var fylld med människor. Det är så bra med sådana här tillställningar, för alla kommer dit och är positiva och förväntansfulla. Om det nu var någon som inte var det, så är jag säker på att ingen gick hem utan att ha känt av hur allt det som eventuellt var fruset inombords, denna smällkalla vinterdag, ändå smällt bort och ersatts av en varm och kärnfull upplevelse.

Det var Hudik Big Band och Hudik Modernaires som leverade en sprakande och verkligt imponerande Glenn Miller-konsert. Detta var en konsert till förmån för övergivna och AIDS sjuka barn i Sydafrika. Alla intäkter går oavkortat till projektet ”Give a Child a Family”. Projektet samarbetar nära med de lokala sociala myndigheterna och syftar till att stärka de blivande fosterfamiljerna som tar hand om övergivna barn. Detta för att de övergivna barnen ska få en så bra start som möjligt i de nya familjerna, samt att fosterfamiljerna får stöd och utbildning i att ta hand om en ny familjemedlem.

I god svensk tradition, såldes fika under kvällen, samt lotter med utlottning av fina priser, innan alla gick hem glada och nöjda; För vi vet ju, att vi genom att samlas i denna gemenskap hjälpt många barn till en ny framtid full av hopp och tro på en värdig tillvaro.

// BrA

Från välgörenhetskonserten i Ljusdal
tryck på bilden för större...
tryck på bilden för större...

Stockholms ekonomi större än Ukrainas

Uppgifter från SCB och DI säger att Stockholm är större än Ukraina. mätt i ekonomisk storlek? Eller att Västra Götalands BNP är större än Kazakstans?
Eller att Östergötlands BNP är större än Estlands?
Det framgår av de regionalräkenskaper som Statistiska Centralbyrån presenterar.
Där har man räknat fram de svenska länens ekonomiska storlek mätt i BNP. Eller rättare sagt BRP, förkortning av ”bruttoregionalprodukten”.
BRP visar värdet av den samlade produktionen i länet under ett år. Grovt räknat är BRP lika med summan av alla löner och vinster som invånarna drar ihop, även kallat förädlingsvärdet.
Lönerna i ett län är ganska lätta att mäta. Svårare är det med vinsterna. I stora koncerner som Volvo och Vattenfall gäller det att räkna ut exakt hur många vinstkronor varje region bidrar med.
Många hävdar att Norrlandslänen skulle vara mycket rikare om de kunde tillgodogöra sig vinsterna från vattenkraften, men enligt SCB är de inräknade i BRP-siffrorna. (Däremot kanske de inte ingår i länets ”BRI”, bruttoregionalinkomst, men det är en annan historia.)
Föga förvånande har Stockholms län högst BRP.
Det gäller både i absoluta tal och räknat per invånare och sysselsatt.
På andra plats i BNP per sysselsatt kommer Norrbotten, mycket tack vare vattenkraften och malmen.
Regionalräkenskaperna visar också att många svenska län kan mäta sig med ett mindre europeiskt land i ekonomisk storlek.
Skånes ekonomi är större än länder som Kroatien och Vitryssland.
Östergötland har en regionalprodukt på 105 miljarder kronor. Det är mer än EU-medlemmen Estland, vars BNP ligger på 102 miljarder kronor.
De svenska storstadslänen kan till och med mäta sig med medelstora länder.

Kan man säga, att vi i vårt land skulle vara tacksamma för hjälp, i ett ändrat, omvänt förhållande…
// BrA