Om oss

Hjälp Till Liv har arbetat sedan 1989 med att hjälpa fattiga och nödställda människor. Vårt arbete fokuserar på Östeuropa – just nu Lettland, Litauen, Ukraina och Rumänien. Vi understödjer även projekt i Kenya och Sydafrika. Vi upplever en exceptionell godvillighet och samarbetsvilja från myndigheterna i dessa länder. Det tror vi beror på vår öppenhet i redovisning och projekt, samt på den långsiktiga planeringen.

Hjälp Till Liv jobbar internationellt och över alla religiösa och politiska gränser, med insamlingskontor och säte i Sverige.

Vart går medlen?

Som givare kan du välja vilket verksamhetsområde dina medel ska gå till. Det gäller både kontanter, kläder och annat material. Om vi behöver omdirigera en gåva till ett annat projekt så kontaktar vi alltid dig som givare.

Läs gärna mer om våra långsiktiga program: Barnens hus i Rumänien och fosterhemsprogrammet i Sydafrika. Gåvor kan också tillfalla den allmänna fonden, där vi arbetar med nödprojekt i högst 18 månader som ger direktriktad och akut hjälp.

En grundpelare i vårt arbete är att inte skuldsätta organisationen för att starta och genomföra projekt. Vi arbetar regelmässigt med budget och projektredovisning för allt som vi gör. Givarens uppdrag utför vi med minsta möjliga administration — ca 5 % — en siffra vi är stolta över och konstant arbetar med att förbättra.