Bengt Albertson – ett ord på vägen

Luk 11:46 Bibeltext: Han svarade: ”Ja, ve också över er, ni laglärda! Ni lägger på människorna bördor som är svåra att bära, men själva rör ni inte ett finger för att lätta dem. Parallellställen: Matt 23:4, Apg 15:10. Det finns många människor i världen som bär på bördor allt för tunga för dom. – Vad […]

På Julafton dör 25 000 barn av kronisk undernäring

Omkring 1,4 miljarder människor lever i extrem fattigdom, det vill säga på mindre än än en tia om dagen. 2005 var fortfarande var fjärde människa extremt fattig till skillnad från 1990 då nästan varannan människa (42 procent) levde på mindre än en tia om dagen. Det är en väldigt positiv utveckling på global nivå. Men framgången är […]

Det inre påverkar det yttre

För läsning och meditation: 1 Kor 6:12-20 Det känns angeläget att vi fokusera på denna viktiga tanke, att våra attityder spelar en viktig och avgörande roll för vår fysiska hälsa. En läkare har sagt, att han för de av hans patienter som behöver få sina attityder förändrats, försöker hjälpa dem med positivt tänkande. Han säger: […]

Stockholms ekonomi större än Ukrainas

Uppgifter från SCB och DI säger att Stockholm är större än Ukraina. mätt i ekonomisk storlek? Eller att Västra Götalands BNP är större än Kazakstans? Eller att Östergötlands BNP är större än Estlands? Det framgår av de regionalräkenskaper som Statistiska Centralbyrån presenterar. Där har man räknat fram de svenska länens ekonomiska storlek mätt i BNP. […]

Största delen av en intäkt

Regeringen skärper villkoren för svenskt bistånd: Vi vill ha gehör för vår syn på hur bidragen används, annars drar vi oss ur hjälpprogrammet. (DN 2009-03-09) Det handlar om nära 15 miljarder kronor i multilaterala bidrag som nu omprövas. Regeringen vill ha inflytande över verksamheten och lägga tyngdpunkten på bland annat mänskliga rättigheter, miljö och jämställdhet. […]

Haiti – jordbävningskatastrof

Tusentals människor befaras ha omkommit i jordskalvet i Haiti. Haiti är västvärldens fattigaste land. Och ett av dem som drabbats hårdast av naturkatastrofer. De senaste åren har flera orkaner dragit över landet. Tusentals människor har dött, städer och byar har dränkts av vatten och lera eller helt enkelt spolats bort. Att Haiti nu, efter 200 […]

Envishet

Två grodor föll ner i en hink med grädde. Den första grodan tyckte sig inte se någon väg ut ur situationen, misströstade, gav upp och drunknade. Den andra grodan tänkte annorlunda. Han trampade omkring i grädden och gjorde allt för att hålla sig flytande. Snart hade hans trampande förvandlat grädden till smör, och därmed fick […]