Barnens hus

Barnens hus är ett koncept som gör stor nytta i ett längre perspektiv. Hjälp Till Liv har skapat ett dagcenter för barn i staden Reghin, där nöden är till synes oändligt utbredd. Att ta hand om barnen avlastar föräldrarnas vardag så att de lättare kan arbeta och försörja sig. På så vis hjälps familjerna att ta sig ur misären för gott.

Historik

Hjälp Till Liv byggde först upp fastighetsstrukturen från markberedning och grundläggning till väggar, golv och tak. Vi anlitade lokal arbetskraft som vi avlönade. Allt grundmaterial inhandlades lokalt.

År 2000 anslöt sig en grupp f.d. medarbetare från Hudiksvall som tillsammans med elever från Bromangymnasiet hade den praktiska förutsättningen att färdigställa bygget. De hade dessutom lyckats samla in ca 250 000 kr i kontanter.

Deras fina insats möjliggjorde att VVS, rör, el, innertak och golv utfördes enligt planerna. Insamlingen av material och utförd arbetsinsats är verkligen imponerande och överstiger vida deras kontanta insats. Den här fasen fick även ett bidrag från Sparbankens utbildningsfond på ca 170 000 kr.

Efter invigningen 2006 överlät vi på våra rumänska medarbetares begäran hela projektet till den lokala kristna församlingen i Reghin. Fr.o.m. våren 2007 har en lokalt förankrad organisation tagit över hela ansvaret. Hjälp Till Liv är fortfarande med och stöttar, men drift och verksamhet sköts av föreningen Asociatia Thabita.

Kostnader