Största delen av en intäkt

Regeringen skärper villkoren för svenskt bistånd: Vi vill ha gehör för vår syn på hur bidragen används, annars drar vi oss ur hjälpprogrammet. (DN 2009-03-09) Det handlar om nära 15 miljarder kronor i multilaterala bidrag som nu omprövas. Regeringen vill ha inflytande över verksamheten och lägga tyngdpunkten på bland annat mänskliga rättigheter, miljö och jämställdhet. […]

Julhälsning från Barnens Hus

HELLO EVERRYBODY, Has been past the holiday ,and we had a nice Christmas,with gifts and guests from Sweden and Spain.We want to thank you all, for everrything. I send some pictures from here with children, making different things in preparation for Christmas, togheter with sponsors, with gifts, such as clothes and shoes from Sweden. Thank […]

Hälsning från Piski, Ukraina

Här kommer en liten hälsning från Mijam och Boas, som driver Barnens Ambassad i Piski, Ukraina. Hjälp Till Liv stöder detta projekt, som går ut på att ge föräldralösa gatubarn ett hem, mat, kläder, värme och kärlek. Du kan anmäla ditt intresse, genom funktionen ”INTRESSEANMÄLAN” i vänster kolumn, på denna sida. Hej Vänner En kort […]

Haiti – jordbävningskatastrof

Tusentals människor befaras ha omkommit i jordskalvet i Haiti. Haiti är västvärldens fattigaste land. Och ett av dem som drabbats hårdast av naturkatastrofer. De senaste åren har flera orkaner dragit över landet. Tusentals människor har dött, städer och byar har dränkts av vatten och lera eller helt enkelt spolats bort. Att Haiti nu, efter 200 […]

Arbetsresa Pakruojis (Litauen) i Oktober -09

Vi var 7st som var i Pakruojis i Oktober 2009… Våra uppgifter var att montera in en värmepump samt att byta golv i kyrksalen. Vi planerade att jobba 7-½8 i 5dagar. Det blev nästa så, några kvällar var vi i säng lite senare. Redan första dagen insåg vi att de gamla golvbjälkarna var för dåliga […]

Envishet

Två grodor föll ner i en hink med grädde. Den första grodan tyckte sig inte se någon väg ut ur situationen, misströstade, gav upp och drunknade. Den andra grodan tänkte annorlunda. Han trampade omkring i grädden och gjorde allt för att hålla sig flytande. Snart hade hans trampande förvandlat grädden till smör, och därmed fick […]

Välgörenhetskonsert i Ljusdal

Hjälp Till Liv är med och understödjer projektet ”Ge ett barn en familj” i Sydafrika. Projektet är placerat bland barn i Sydafrika som förlorat sina föräldrar. Vi har skrivit och informerat i HTLs tidning om projektet, och nu kan du gå på en konsert i Ljusdal, och hela intäkten går till detta fantastiska projekt. Ta […]

Hjälp Till Liv ändrar sitt format på internet

Hjälp Till Livs webbplats har visat sig vara populär. Det gläder vi oss åt. Det är oerhört vitalt att så många som möjligt får del av vårt informationsmaterial. Nu vill vi utöka kontakten med understödjare och allmänna läsare som besöker vår webbplats. Det gör vi genom att införa ett system där vi ”bloggar” information på […]