Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen

Styrelsen har bestått av:

  • Ordförande Jan Gustafson
  • V. Ordförande Bengt Albertson
  • Kassör Bo Johansson
  • Sekreterare (ambulerande)
  • Ledamöter Åke Nilsson, Barbro Johansson Marianne Nilsson

Styrelsen har 2018 haft fem protokollförda telefonsammanträden samt årsmöte.

Övriga förtroendeposter

Valberedningen har bestått av styrelsen.

Revisorer

Revisionsbyrån GA revision.

Under året

Hjälp Till Liv har under 2018 arbetat med bl.a. secondhand och hjälpsändningar. Secondhandbutiken i Bollnäs har under året flyttat till annan adress och behållningen går i första hand till arbetet med Tabita i Reghin, Rumänien. Hjälpsändningar har fortsatt gått från Finnerödja till Sigulda, Lettland även under 2018. Vi har under 2018 inte kunnat ge ut något givarbrev, detta till trots så har en del givare ändå fortsatt att sända pengar till Hjälp Till Liv.

Ekonomisk redovisning: Denna finner vi i årsredovisningen för 2018, som även delas ut på årsmötet. Projekrapporter för de projekt som vi aktivt har stöttat under året utifrån 2017 års resultat finns som bilagor. Styrelsens förhoppning för 2019 är att vi detta år kan skicka ut något brev och förhoppningsvis också kunna arrangera någon mötesaktivitet samt kontinuerligt uppdatera vår hemsida och att vi självklart fortsätter att tala med människor runt omkring oss om vårt viktiga arbete. 2018 omsatte föreningen 36 327 kr.

På styrelsens uppdrag
Jan Gustafson
Ordförande