Svar på frågor som vår projektansvariga, Marianne Nilsson skickat ut till Barndaghemmets ansvariga personal i Reghin som understöds av HTL

Verksamhetsansvarig Dorin Todea, skriver:

Samtal med tre familjer.
– Jag hade en uppsättning på sex frågor som jag ställde till varje familj och dessa är:
1. Hur länge har barnen kommit till Tabita House?
2. Vad gör att barnen trivs och vill gå dit?
3. Är du som förälder nöjd med Tabita House?
4. Hur kan det faktum att barnen kommer till Tabita House hjälpa dig som föräldrar?
5. Hur hjälper detta barnen?
6. Ser du en förändring sedan barnen kommer till Tabita House?
(ovan frågor ligger inbakade i svarens framställning nedan)

Mor till bröderna Banyoi:
Barnen började där dit för sju år sedan och jag kan säga att de gillar allt – spelen, maten och till och med att göra sina läxor. Jag som mamma är väldigt nöjd. Det hjälper det faktum att barnen har någonstans att gå och att någon hjälper dem med deras läxor, jag kan inte hjälpa dem eftersom det är för svårt vad de gör i skolan, och det faktum att de inte slösar bort tid utanför skoltiden och det faktum att de är säkra. Ja, och det är en fantastisk förändring, de kommer mycket mer förberedda till skolan än tidigare. Tack så mycket för denna hjälp.

Edis mamma:
Barnet går till Tabita House sedan början av detta skolår (september 2018). Edi tycker mycket om den dessert han får och vi som föräldrar är nöjda med allt som barnen gör på Tabita, det faktum att de gör sina läxor och får en varm måltid. Eftersom Edi kommer till Tabita House får han bättre betyg i skolan och hans handskrift är snyggare.

Morfar till Geta och Iancu:
Barnen går till Tabita House sedan de var i det sista året av dagis och tycker om det mycket. De tycker om spelen, leken, det roliga och vi som morföräldrar känner stor lättnad över verksamheten och vi är så glada att de gillar det. Det hjälper dem att gå till Tabita House eftersom de får en varm måltid varje dag, som vi inte har hemma för att deras mormor är sjuk. Det hjälper dem att göra sina läxor och att barnen gör studerier i skolan.

Dessa är de svar vi fick från familjerna och vi är glada över vad som uppnås genom Tabita Association i Reghin. Vi tackar er (HTL) mycket och må Gud belöna era givares ansträngningar.

Med kärlek och respekt,
Dorin Todea