Söka och finna

Luk 11:46
Bibeltext: Han svarade: ”Ja, ve också över er, ni laglärda! Ni lägger på människorna bördor som är svåra att bära, men själva rör ni inte ett finger för att lätta dem.
Parallellställen: Matt 23:4, Apg 15:10.

Det finns många människor i världen som bär på bördor allt för tunga för dom.
– Vad är det för sorts bördor? Ja, Jesus talar om detta i texten. Han talar om s.k. laglärde. Det är den värsta sorten bördor!
”Ja, ve också över er, ni laglärda! Ni lägger på människorna bördor som är svåra att bära,”
Kyrkans laglärda tror på frälsning genom arbete. De tynger ned människor med bördor, som innebär att var och en ska förtjäna sin frälsning och gudsgemenskap. Det är en börda som tvingar mig att bevisa mig värdig Gud. Det är bara ett problem med detta, du måste vara perfekt. Det, mina vänner, är en börda allt för tung att bära.
Det finns många människor idag som tror att dom måste bevisa sig själv. I processen upptäcker vi, att den bördan är oerhört tung. Det slutar ofta med slitna nerver och sårigheter. Saken är den, att dessa bördor visar på vår skörhet. De bevisar oss om vår svaghet, och visar på vår oförmåga.
När detta händer borde vi identifiera dessa svagheter. Att försöka gömma dem bara ökar bördans tyngd.
Jesus erbjuder sig själv till människor som förstår sig vara sköra och oförmögna till att rädda sig själv.
Lyssna: ”Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor* så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar.” (Matt 11:28-29)
När vi accepterar Jesu inbjudan, då kan vi sluta med att försöka bevisa oss själva. Det är en alldeles för stor börda att bära. Istället förlitar vi oss på Jesus Kristus. Gud finner vi genom bekännelse och tro på Kristus.
/ Bengt Albertson

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *