Place of Restoration

Det var mycket spänning i luften på Place of Restoration då vår älskade Mandela firade sin 93-årsdag den 18 juli 2011. En lite pojke frågade ”Kommer Mandela och hälsar på oss?” Vi fick förklara att det inte var möjligt för honom att komma, men djupt i vara hjärtan önskade vi att han kunde närvara.

För många år sedan önskade Nelson Mandela att människor istället för att sända presenter till honom på hans födelsedag skulle göra något bra i samhället under minst 67 minuter. Vi vill inte bara vara på samhällets mottagarsida det här året, utan ville även visa vår uppskattning. Vi beslutade att firandet skulle ta inte bara en dag utan två, varandes 67 minuter var.

Måndagen den 18 juli hade vi äran att få besök av hälsovårdsdepartementet, som kom speciellt för barnen och personalen. Nya relationer skapades och 67 givande minuter spenderades tillsammans. De erbjöd sig att fortsätta att hjälpa och stödja oss med barnens hälsovård. Detta kommer att ha en bestående effekt på det fortsatta samarbetet att försäkra att ”barnets bästa” alltid kommer vara upprätthållet, i synnerhet då barnen är Mandela’s hjärtesak.

Under onsdagen den 20 juli var det vår tur att visa vår uppskattning till de äldre invånarna i vårt samhälle. Barn och personal underhöll de ärade pensionärerna med sång och födelsedagstårta, speciellt bakad för Mandela. De var rörda till tårar av våra vackra barn och personalens engergifyllda och brinnande sång. Vi hedrade våra speciella gäster för deras vishet och erfarenhet och hur det har getts vidare från generation till generation.

Vi har lämnats kvar med Nelson Mandelas visa ord: ”Det verkar alltid omöjligt, fram till att det är gjort”.

Det är ett mäktigt budskap för Place of Restorations sårbara barn, personal och ledning. Det har gett oss ny energi till att uppfylla vår mission att finna stabila familjer för barn utan förädraomsorg i vårt område.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *