Lägesrapport från Ukraina

Vännerna hus är ett familjehem, ett projekt som bedrivs I Piski strax utanför Kiev i Ukraina. Det händer mycket i projekte och det goda arbetet bland utsatta familjer i området växer. Hjälp Till Liv är med och understödjer detta arbete! I dagsläget hjälper vi 40 barn i 6 olika familjer som är i akut behov av det allra nödvändigaste.

Barnhemsverksamheten i Vännernas Hus som i höstas blev ett familjehem, och i och med detta understöds av staten, är nu helt självgående. I och med Ukrainas avtal med FN.s barnkommission , om att barnen främst ska få hjälp i hemmet, alternativt fosterhem och familjehem, har vi nu ännu större möjlighet att hjälpa fler barn och deras familjer i byarna.

Tidigare var lösningen i Ukraina att ta barnen från de familjer som hade problem och placera dem på instutioner. Nu får vi vara en del i utvecklingen som innebär att man ska jobba förebyggande med att hjälpa familjerna så att barnen kan bo kvar hemma.
Denna hjälp kan innebära hjälp med renovering, vattenförsörjning, en ko som kan ge familjen mjölk och mycket annat…

/ Jennifer och Carlos, Vännernas Hus

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *