Stockholms ekonomi större än Ukrainas

Uppgifter från SCB och DI säger att Stockholm är större än Ukraina. mätt i ekonomisk storlek? Eller att Västra Götalands BNP är större än Kazakstans?
Eller att Östergötlands BNP är större än Estlands?
Det framgår av de regionalräkenskaper som Statistiska Centralbyrån presenterar.
Där har man räknat fram de svenska länens ekonomiska storlek mätt i BNP. Eller rättare sagt BRP, förkortning av ”bruttoregionalprodukten”.
BRP visar värdet av den samlade produktionen i länet under ett år. Grovt räknat är BRP lika med summan av alla löner och vinster som invånarna drar ihop, även kallat förädlingsvärdet.
Lönerna i ett län är ganska lätta att mäta. Svårare är det med vinsterna. I stora koncerner som Volvo och Vattenfall gäller det att räkna ut exakt hur många vinstkronor varje region bidrar med.
Många hävdar att Norrlandslänen skulle vara mycket rikare om de kunde tillgodogöra sig vinsterna från vattenkraften, men enligt SCB är de inräknade i BRP-siffrorna. (Däremot kanske de inte ingår i länets ”BRI”, bruttoregionalinkomst, men det är en annan historia.)
Föga förvånande har Stockholms län högst BRP.
Det gäller både i absoluta tal och räknat per invånare och sysselsatt.
På andra plats i BNP per sysselsatt kommer Norrbotten, mycket tack vare vattenkraften och malmen.
Regionalräkenskaperna visar också att många svenska län kan mäta sig med ett mindre europeiskt land i ekonomisk storlek.
Skånes ekonomi är större än länder som Kroatien och Vitryssland.
Östergötland har en regionalprodukt på 105 miljarder kronor. Det är mer än EU-medlemmen Estland, vars BNP ligger på 102 miljarder kronor.
De svenska storstadslänen kan till och med mäta sig med medelstora länder.

Kan man säga, att vi i vårt land skulle vara tacksamma för hjälp, i ett ändrat, omvänt förhållande…
// BrA

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *