På Julafton dör 25 000 barn av kronisk undernäring

Omkring 1,4 miljarder människor lever i extrem fattigdom, det vill säga på mindre än än en tia om dagen. 2005 var fortfarande var fjärde människa extremt fattig till skillnad från 1990 då nästan varannan människa (42 procent) levde på mindre än en tia om dagen. Det är en väldigt positiv utveckling på global nivå. Men framgången är mycket ojämnt fördelad.

Det är framför allt den positiva utvecklingen i de folkrika länderna Kina och Indien som har lyft många människor ur fattigdom. Fattigdomen har minskat i alla regioner, men väldigt lite. I Latinamerika och arabländerna har andelen fattiga varit mer eller mindre konstant sedan 1990. I Afrika söder om Sahara är över 50 procent av befolkningen fortfarande extremt fattig. I Östeuropa och de tidigare Sovjetstaterna i Centralasien har andelen fattiga till och med ökat i perioder men nu gått ner lite igen. FN´s mål om halverad fattigdom kommer att bli svårt att nå; trots framstegen på global nivå… om inte fattigdomen börjar minska i större omfattning i alla regioner. Vi måste alltså göra mer för de fattigaste!

Andelen människor som lider av kronisk undernäring, det vill säga inte har tillräckligt med mat för sitt dagliga behov, minskade i utvecklingsländerna fram till 2006. På global nivå sjönk andelen kroniskt hungriga från 20 procent 1990-1992 till 16 procent 2004-2006. Alla regioner utom Oceanien har lyckades minska hungersnöden även om den fortfarande var mycket hög i Afrika söder om Sahara och i Sydasien.

Under 2008 bröts dock den positiva trenden, framför allt på grund av höga matpriser. 2009 lever över en miljard människor i hunger eller kronisk undernäring – fler än någonsin tidigare enligt FN:s livsmedelsprogram FAO.

Söder om Sahara lider en tredjedel av befolkningen av kronisk hunger, och i Indien finns fler fattiga och hungrande människor än i hela Afrika tillsammans. Och varje dag dör 25 000 barn runt om i världen av kronisk undernäring. Framstegen är alltså inte tillräckliga för att nå målet om halverad hunger till 2015.
// BrA

Källor: UN Millennium Project 2005, Världsbanken 2008, The Millennium Development Goals Report 2009

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *