Hiv och aidshotet i Ryssland

Aidsepidemin har under 25-35 år utvecklats till ett av de största hoten mot mänskligheten i vår tid.

I det forna Sovjetunionen har det uner en lång rad år varit den snabbaste ökningstakten av hivsmittade i världen. Av de smittade i Östeuropa är 80 procent unga, jämfört med 30 procent i Västeuropa.

I Ryssland är omkring 860.000 personer smittade, enligt en försiktig uppskattning från FN. Det finns beräkningar som pekar på upp till 1,5 miljon. Det innebär att över 1% av vuxenbefolkningen är smittad. Om en epidemi går över en procent är den väldigt svår att stoppa. 50.000 av de smittade bedöms ha så långt gången infektion att de är i trängande behov av livräddande behandling, men bara 7.500 personer får bromsmediciner. Det beror bland annat på bristande effektivitet och att många är svåra att nå på grund av missbruk och sociala problem. Om man inte påbörjar en omfattande behandling med bromsmediciner beräknas en miljon ryssar dö i aids år 2015.

Pengar för behandling finns numera tack vare stödet från Globala fonden och Världsbanken.

Ryssland har Europas största hivepidemi med omkring en miljon smittade. Sankt
Petersburg är ett av dess centrum, och bland stadens minst tio tusen, kanske tjugo tusen (enligt Humanitarian Action) gatubarn sprids viruset snabbt. När hjälporganisationen Doctors of the World, för ett antal år sedan, testade ett mindre antal av dem var nästan var tredje infekterad med hiv.

Förklaringen är historisk. Sovjetunionens fall år 1991 öppnade gränserna för narkotikasmugglare. Välorganiserade knarkmaffior spred effektivt heroin från Afghanistan över hela det forna sovjetiska väldet ända fram till Östersjön. Samhället var i upplösning, och arbetslösheten ökade kraftigt, liksom alkoholmissbruket.

– I hemmen växte en generation upp utan framtidshopp. Det blev mode bland unga pojkar att injicera heroin, säger svenske professorn Lars Olof Kallings, som var FN:s generalsekreterare Kofi Annans särskilda sändebud för aids i Östeuropa.

Hjälp Till Liv finns för att barn och ungdomar ska få en framtid och ett hopp. Vi introducerar ett nytt mode i deras unga liv. Ett hopp som inte slutar förrän i Himmelen!

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *