Gud med oss!

Matt 1:22-23 står det:

Allt detta skedde, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss.

Nya Testamentet ser Jesu födelse som en underbar yttring av Guds kärlek till människorna. Gud, Fadern sänder sin Son till världen för att leva som människa.

Jesus får också namnet Immanuel, ”Gud med oss”. Gud kom till världen som människa, han kom för att leva ibland oss, dela vår glädje och sorg och slutligen lida och dö.

Den här bilden av Gud som delaktig i våra villkor, är vågar jag säga helt unik.

Hebreerbrevets författare säger att eftersom Jesus blev till människa kan han förstå oss helt och fullt. Jesus vet vad det innebär att vara människa. Han bodde i en by och deltog i dess liv, han byggde upp vänskapsförhållanden, utförde kroppsarbete, visste vad skratt och gråt innebar. Vidare menar Hebreerbrevets författare att Jesus själv på ett djupare plan är en uppenbarelse av Gud: han talar om för oss någonting om hurdan Gud är.

Därför att Jesus var människa kan vi uppfatta Gud i mänskliga termer, sådana som vi förstår. Jesus ger oss den bästa bild av Gud vi kan få. Den visar att Gud älskar oss och att han är beredd att bekräfta sin kärlek i handling. Under hela sitt liv intresserade sig Jesus inte så mycket för de stora och mäktiga som för de utsatta och sargade människorna.

Det var på sin plats att han föddes i en enkel omgivning, att hans familj var typisk för de människor för vilkens skull han kommit, det vill säga vanliga människor med ett alldagligt liv.

Det är alltså detta som är julens stora budskap att Gud blev till människa, vilket talar om en gränslös kärlek. Guds synliga närvaro i Jesus och frälsningens underbara möjlighet för oss alla. Det är juletid på jorden. Halleluja!

Jag önskar Dig en riktig God Jul och ett välsignelserikt 2011

Jan Gustafson

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *