Det inre påverkar det yttre

För läsning och meditation:
1 Kor 6:12-20

Det känns angeläget att vi fokusera på denna viktiga tanke, att våra attityder spelar en viktig och avgörande roll för vår fysiska hälsa.
En läkare har sagt, att han för de av hans patienter som behöver få sina attityder förändrats, försöker hjälpa dem med positivt tänkande. Han säger: ”Vi behöver komma tillbaka till detta ämne oftare – Det har stor betydelse i min medicinska praxis.”

En artikel i British Medical Journal, konstaterar ”det finns inte en enda vävnad eller ett organ i kroppen som inte påverkas, av sinnesstämning och ande”. Det är alltså en vetenskaplig tidskrift, som skriver detta.

Människan är en enhet, som består av ande, själ och kropp. Man kan inte vara sjuk i en del, utan att påverka andra delar. De attityder vi har i våra tankar stannar inte bara som attityder – de övergår i bestämda fysiska effekter. Gud har så utformat våra varelser att rätt inställning ger rätt effekter i våra kroppar. Till och med svensk sjukvård, börjar inse detta förhållande och vikten av att vårda hela människan.

Antag att någon producerade fel effekter – till följd av destruktiva attityder. Då blir kroppen och moralen främmande inför varandra. En framstående kirurg sade: ”Jag har upptäckt Guds rike i slutet av min skalpell, i vävnaderna. Det moraliskt rätta är alltid det rätta fysiskt.” Guds lag, är för vår hälsa och är skriven av samma Gud i ett och samma syfte – friskt och lyckligt liv.

Himmelske Fader, Du har gjort oss så att vi antingen skadas eller befrias i frågan om hälsa. Hjälp mig att få din syn i allt jag säger och i allt jag gör. För ditt eget kära namns skull. Amen.

– Bengt Albertson –

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *