Vart går medlen?

Relaterade länkar

Inkommande medel (kontanter, insamlade kläder och material etc.) används enligt givarens indikationer och med minsta möjliga administration (c:a 5 % per år). Om HTL behöver omdirigera en gåva till annat projekt än det indikerade kontaktas givaren. I de fall där givaren ej medger att gåvan omdirigeras återlämnas gåvan.

Allmänna fonden

Korta nödprojekt i högst 18 månader som ger direktriktad och akut hjälp, varefter de kan övergå till långsiktigt program. Detta är ett mycket viktigt konto. Ur detta konto kan vi använda medel till de olika projekten som tillhör den Designerade fonden.

Men även till områden som gör att vårt arbete kan utvecklas och växa. "Växpengar" behövs bl.a. till transporter, information, tidning m.m.

 • Bäst Behövs
 • Kortsiktiga projekt
  • Operation julens kärlek
  • Operation varm vinter
  • Operation skolpeng
 • Kläder & mat (här ingår transporter, soppkök m.m.)

Designerade fonden

Dessa "öronmärkta" medel går till långsiktiga projekt vilka startades som specialprojekt och efter 12 - 18 månader övergick till att vara ett varaktigt program. Stöd ges i form av mat, medicin, kläder, hygienartiklar, läxhjälp och liknande.

Lek, utflykter och söndagsskola organiseras där det är möjligt i mån av resurser. Utbildning av föräldrar som lever i riskzonen. Medel till driften av Barnens Hus m.m.

 • Fadderprogram
  • Barn- och familjesponsring
  • Barnens Hus
 • Byggnation
  • Barndagis
  • Kyrkobygge
 • Möten & Information