Operation skolpeng

Relaterade länkar

Varje höst börjar ett antal barn i skolan. Hjälp Till Liv ser det som en del av sitt uppdrag att underlätta familjernas möjligheter till skolgång och utbildning. Därför har vi ett återkommande korttidsprojekt vars mål är att inför varjeskolstart hjälpa skolbarnen med nya kläder, skolväska, skolmaterial, matpengar och om det behövs busskort eller liknande, så att de kan ta sig till skolan. Denna insats är mycket viktig, eftersom utbildning och allmänbildning på lång sikt är det bästa "vapnet" mot fattigdom.