Om Hjälp Till Liv

Hjälp Till Liv har arbetat i Östeuropa sedan 1989/90. Visionen var och är att bedriva ett arbete som kan generea medel/kontanter till hjälp åt fattiga och nödställda barn/ba rnfamiljer. För närvarande bedriver/understödjer Hjälp Till Liv projekt i Ukraina Litauen, Lettland, Rumänien och Sydafrika. Vi upplever en exceptionell godvillighet och samarbetsvilja från myndigheterna i dessa länder. Det tror vi beror på att vår öppenhet i redovisning och projekt, och inte minst den långsiktiga planeringen.

Relaterade länkar

Hjälp Till Livs arbete började med att hjälpa barn och familjer som lever i misär och fattigdom, samt även hjälp till äldre som har det svårt på olika sätt. Hjälpen ska rikta sig till människor i nödsituationer. En grundpelare i visionen är att vi inte ska skuldsätta organisationen för att starta och genomföra projekt. Först ska medel finnas, därefter kan olika projekt startas. Vi arbetar regelmässigt med budget och projektredovisning för allt som vi gör.

1990 var året då den första hjälpsändningen gick till Rumänien, genom Hjälp Till Livs försorg. När vi delade ut hjälpen till dessa behövande människor och såg all misär och fattigdom, styrktes vår önskan att göra något för de här människorna.

Så växte Fadderprogrammet fram som nu hjälper barnfamiljer och äldre som lider nöd. Mat inhandlas och delas ut personligen till varje mottagare. Kläder, filtar och skor delas ut där det bäst behövs och så långt lagret räcker. Familjens situation utvärderas regelbundet. Vi ordnar också en julfest varje år, då barnen får en "mjuk" julklapp och familjerna får en extra tilldelning av mat inför helgen.

Insamlingen till våra två Fonder (Allmänna Fonden och Designerade Fonden) sker genom att Givare från Sverige bidrar med 150 kronor (gäller Faddrar i Designerade Fonden) per månad. I denna summa ingår alla omkostnader för programmet vilket innebär att vi inte behöver söka ytterligare givare till omkostnaderna. Medel som inkommer till vår Allmänna Fond används för att hjälpa de människor som för tillfället är i störst behov av hjälp.

På vår första resa år 1990 uppstod visionen om ett Barnens Hus.

Idag är Hjälp Till Liv en organisation som jobbar internationellt och över alla religiösa och politiska gränser. Vi vill hjälpa människor fysiskt, andligt och emotionellt hos de som drabbats av svält eller förföljelse.

Vi har fundraising (insamlingskontor) i Sverige, där även vårt säte finns.