Loppis i Bollnäs

Hjälp Till Liv driver loppis och Second hand i Bollnäs, som finns i Framnäsområdet, Bornvägen 5 E. Öppettider är 18.00 - 20.00 på torsdagskvällar. Vi säljer allt som hör ett loppis och Second Hand till.

Projektnummer: hpl-8000
Projektansvarig: Marianne & Åke Nilsson
E-post: marianne.nilsson@hjalptillliv.se

Klädhantering & Second hand

Lokalen vi håller till i är inte så stor men den får duga tills vidare. Lokalen ligger i Framnäsområdet, Bornvägen 5 E. Vi har tidigare haft loppmarknad i kvarterslokalen i området vid några tillfällen och det har gått väldigt bra, men för att göra det lite enklare för oss så vill vi pröva på att ha öppet en gång i veckan. Detta gör att vi inte behöver packa upp, packa ner och köra lådor fram och tillbaka varje gång, vilket vi fått göra tidigare.

Det som säljs är sådant som är skänkt speciellt till loppis och Second hand. De pengar som vi får in går i första hand till olika behov i Rumänien, bl.a. till Barnens Hus som nu står färdigt. Det finns nu där 20 barn som får komma dit efter skolan för att få mat och stimulans och hjälp med läxläsning. Det här är barn som behöver mycket stöd och hjälp för att klara skolan och få en bättre framtid. Personalen tycker att de redan kan se en förändring till det bättre hos barnen på olika områden.

Vi hoppas att många i Bollnästrakten ska ska hitta till oss. Välkomna!

Utdrag ur Hjälp Till Livs policy

Kläder är bland det mest användbara på fältet. Hundratusentals människor i Östeuropa kan inte köpa egna kläder. En insamlingsplan för kläder är därför mycket bra. I klädutdelningsfasen skapas dessutom en kontakt med människorna och därmed en inblick i deras vardag. Vid själva insamlingen får vi som organisation en positiv kontakt med människor som med sin klädgåva vill hjälpa oss att hjälpa.

Detta program, där även skänkta "loppisgrejer" ingår, kan erbjudas församlingar och frivilliga grupper som vill göra en insats på detta område. Denna verksamhet tar i sin förberedelse till mottagaren stora resurser i form av lagerhållning, sorteringsyta och frivilliga. Därför ska verksamheten styras upp och kontrolleras genom projektbeskrivningar och budget, med kontinuerlig uppdatering till styrelsen.

Alla kostnader i samband med klädhanteringen måste kunna beivras genom intäkter i form av kontanta medel från Second handförsäljning (enligt rekommendationer från revisorerna kan upp till 15 % av inkomna kläder säljas för att täcka kostnaderna), eller annan fundraising.

Kravet på inlämnade kläder är att de ska vara hela och rena – vi vill inte ha lumpna kläder att ge ut.

Loppis och Second hand i Bollnäs sponsras av

Bollnäs Bostäder