Kontaktinformation

Adress

Hjälp Till Liv
c/o Albertson
Friggesundsv. 8 B
820 62 Bjuråker

Adjungerande rådsgrupp

Åke Nilsson, Hallsberg
Monika Crosson, Bjuråker
Åke Olofsson, Bjuråker

Organisationsnummer

875 002-6661

Postgiro (PlusGiro)

600 5621-5

Styrelsens ledamöter och funktioner

Bengt Albertson, Bjuråker, ordf.
Jan Gustafson, Finnerödja, v. ordf.
Marianne Nilsson, Bollnäs, ord. ledamot
Åke Nilsson, Bollnäs, ord. ledamot
Barbro Johansson, Finnerödja, ord. ledamot
Olle Norell, Hudiksvall, ord. ledamot
Bo Johansson, Finnerödja, extern kassör

Redaktör och ansvarig utgivare

Bengt Albertson, Bjuråker

I redaktionen

Jan Gustafson, Finnerödja
Marianne Nilsson, Bollnäs
Barbro Johansson, Finnerödja

E-post

kontakt@hjalptillliv.se

Auktoriserad revisor

PricewaterhouseCoopers – PwC