Ge ett barn en familj

Målet med projektet är att skapa ett fungerande fosterhemsprogram i Sydafrika.

The Place of Restoration
Margate
South Africa

Projektnummer: hpl-2009
Projektansvarig: Randy Crosson
E-post: kontakt@hjalptillliv.se

En afrikansk familjeberättelse

Den äldre mannen och hans barnbarn satt samlade runt lägerelden. "Farfar - hur stark är en familj?" frågade ett av barnen. "Jag ska visa er hur stark den är mitt barn" svarade han. Så tog han upp en pinne som låg i närheten och bad ett av barnen att bryta den mitt itu. Alla barnen tittade nyfiket på när han bröt pinnen i två delar, utan någon större svårighet. Den gamle reste sig och tog upp tre pinnar till som han sedan satte ihop till en bunt. "Vem vill försöka bryta pinnarna nu? utmanade han barnen. De försökte och försökte men inget av barnen lyckades bryta bunten.

"Så är det, mina barn." sade han - "Så här stark är en familj."

Familjen är ett barns självklara rättighet och därför stöder Hjälp Till Liv projekt som går ut på att barn i nöd ska få upprättelse och en kärleksfull familj att vara en del av. Om inte det funkar med "ursprungsfamiljen" söker vi fosterhem till barnen. Hela programmet utförs i Afrika och med kompetenta lokala medarbetare.

Mottagarorganisationen

1992 - 2002 skedde följande; vi registrerades som en stiftelse, vi genomförde inköp av LOT 32 (marken i Margate), det första huset byggdes, boende och anställda flyttade in i omöblerade lokaler, vi invigde våra lokaler, vi arbetade med att stärka TEAM och anställda starter, byggde ut barnkammardelen för bebisarna och förskolebarnen samt färdigställde Övervåning med boende för 6-11 åringarna, kvinnorna och volontärerna.

2002 skedde utbildning och träning for anställda och utveckling av fas 2 i visionen; att utarbeta ett fungerande fosterhemsprogram i kommunen - "Give a Child a Family".

Idag jobbar medarbetarna i organisationen "Upprättelsens Plats" (Place of Restoration) i några få men ändamålsenliga byggnader på ett område som organisationen äger, ca 150 x 250 m stort. Idag, efter att verksamheten utvecklats, finns det behov av nya byggnader för de olika verksamheterna.

Barnets process fram till en familj