Barnens Hus

Relaterade länkar

Projektets mål var att skapa ett dagcenter med vissa övernattningsmöjligheter i staden Reghin, där nöden är till synes oändligt utbredd. Att ta hand om barnen avlastar föräldrarnas vardag så att de lättare kan arbeta och försörja sig. På så vis hjälps familjerna att ta sig ur eländet och kan på sikt klara sig själva. Barnens Hus är alltså en hjälp till självhjälp, ett koncept som gör stor nytta i det långa loppet.

Barnens Hus förlades till staden Reghin främst eftersom nöden där är vida utbredd. Nu samarbetar vi med en lokal organsitation, Associatia Thabita, lokala kyrkor och företag samt andra hjälporganisationer för driften och underhållet. Staden Reghin har enligt den senaste räkningen (år 2003) ca 36 000 invånare.

Pojke med nallebjörn

Processen Barnens Hus - i korthet

Fas 1

Vi byggde upp fastighetsstrukturen från markberedning och grundläggning till väggar, golv och tak. Vi anlitade lokal arbetskraft som vi avlönade. Allt grundmaterial inhandlades lokalt. På så vis gynnade vi den lokala infrastrukturen med jobb och företagande.

Denna första del finansierades av Hjälp Till Livs trogna givare och renderade en summa på ca 900 000 kronor.

Fas 2

Byggnationens andra del stod stilla i några år. Vi sökte då efter olika vägar för att färdigställa bygget. År 2000 anslöt sig en grupp f.d. medarbetare från Hudiksvall som hade den praktiska förutsättningen till detta. De har samlat in ca tvåhundrafemtio tusen kronor i kontanter som gick till FAS 2 av själva bygget. Deras fina insats möjliggjorde att VVS, rör, el och innertak, golv m.m. blev utfört enligt planerna. Insamlingen av material och utförd arbetsinsats är verkligen imponerande och överstiger vida deras kontanta insats.

Kostnaden för både fas 1 och fas 2 blev således ca 1 300 000 kronor. Fas 2 fick även ett bidrag från Sparbankens utbildningsfond på ca 170 000 kronor.

Fas 3

Faddrar, faddrar, faddrar! Det är enda sättet att driva verksamheten; många Faddrar, som var och en bidrar, gör att vi kan hjälpa barnen - så blir visionen om ett fungerande Barnens Hus en verklighet. Dag för dag, bit för bit, barn för barn kan vi utrota svält, fattigdom, kärlekslöshet, våld, analfabetism, ensamhet och rädsla.

PDF Såhär mycket kostade bygget

Barnens Hus idag

Under 2006, efter invigningen i juli, överlät vi på våra rumänska medarbetares begäran hela projektet "Barnens Hus" till den lokala kristna församlingen i Reghin och fr.o.m. våren 2007 har en lokalt förankrad organisation tagit över hela ansvaret.

Hjälp Till Liv är fortfarande med och stöttar, men det fulla ansvaret för drift, planering, verksamhet och utveckling ligger på den lokalt bildade föreningen Asociatia Thabita, som är en egen juridisk organisation med eget organisationsnummer och en styrelse bestående av lokala förtroendemän/kvinnor.