Barn- och familjesponsring

Pappa med son

Fadderprogrammet i Reghin, Rumänien upphörde 2008. De fadderprojekt vi idag stödjer är Barnens Hus i Reghin, Rumänien, och "Ge ett barn en familj" i Sydafrika.

Utdrag ur Hjälp Till Livs policy

Ämnet är kriterier som skall gälla för att biviljas stöd.

Som organisation kan vi välja mellan att driva egna fadderprojekt eller samarbeta med en annan, liknande organisation. Följande kriterier bör uppfyllas som ett minimum vid varje enskilt projekt:

 1. En klar och tydlig projektdefinition
 2. Lokal förankring i kristenheten
 3. Full insyn och medbestämmande
 4. Dokumentation, innehållande minst:
  1. Barnets/studentens/äldres namn
  2. ID-nummer
  3. Lokal områdesbeskrivning där familjen bor
  4. Projektbeskrivning och nummer
  5. Social status
  6. Samhällets historik
  7. Samarbetsform och kontakter med myndigheterna
 5. Sponsors möjlighet att besöka sin fadderperson
 6. Korrespondens mellan fadder och fadderperson
 7. Redogörelse för behov av stöd från näringslivet
 8. Behovet av mat
 9. Behovet av kläder
 10. Behovet av barnbiblar/vuxenbiblar
 11. Möjligheten till att driva kristen verksamhet
 12. Dokumentation som visar projektets fullbordan